Fortnite 2v2

Struktur

 • Turneringen vil bestå af et gruppespil efterfulgt at et slutspil.
 • Der vil blive spillet BO3 kampe under hele turneringen.
 • Gruppespillet vil bestå af grupper på 4 hold.
 • De 2 bedste fra grupperne vil gå videre til slutspillet, kan variere efter hvor mange som tilmelder sig.
 • Man vil kunne tilmelde sig turneringen på selv dagen til HLP.


Regler

Fortolkning, forståelse og rettelser af regelsættet

 • HLP har altid ret til at ændre i regelsættet uden varsel. Rettelser sker ikke med tilbagevirkende kraft.
 • HLP har altid sidste ord i tilfælde af tvister som ikke er beskrevet i regelsættet.
 • Det påhviler holdet/spilleren selv at have læst og forstået regelsættet udstukket af HLP


Generelt

Fortnite til HLP spilles ved at 2 hold, med hver 2 spillere, samles i et squad. Sammen starter de et spil, hvor det gælder om, at få flere kills end modstanderen. Det er ikke tilladt at skyde modstanderholdet eller obstruere deres spil. Hver kamp består af tre spil. Der spilles BO3.

 • Kamp format: 2v2. Det skal dog pointeres at man ikke spiller direkte imod hinanden


Definitioner

 • Et hold: Består af 2 spillere
 • Et party: 2 hold samlet i et “squad”.
 • Et spil: Defineres af et hop ud over øen, hvor spillerne lander og spiller enten til de vinder kampen eller bliver elimineret.
 • Kamp: Består af op til 3 spil (BO3)


Afvikling af kampe

 • Finde spillere: Holdkaptajnen på det førstnævnte hold i kampprogrammet, inviterer modstanderens hold til deres party. Kan modstanderen ikke finde bedes man gå op til crew bordet.
 • Vinder af en spil: Det hold, hvis to spillere, sammenlagt har det fleste antal kills (drab).
 • Kampens vinder: Det hold som først opnår to vundne spil, vinder kampen.
 • Afslutningen af et spil: Et spil er øjeblikkeligt afsluttet når den sidste spiller i partyet er død. Det er herefter tilladt at returnere til lobbyen.
 • Det påhviler de 2 hold at tage et screenshot/billede af de samlede antal kills når kampen er slut og derefter meddele det til crew.

Regler ved kills og uafgjort:

 • I de tilfælde af at begge hold har samme antal kills ved spillets afslutning, så er vinderen det hold der overlevede længst tid.
 • I de tilfælde hvor der som party opnås Victory Royale og begge hold har lavet lige mange kills, så vinder det hold som har flest spillere i live. Har begge hold det samme antal spillere i live, så vinder det hold som først fik lavet et kill.
 • Det er vigtigt at begge hold forsøger at få så mange kills som muligt, da kills kan få en afgørende betydning i forhold til holdenes placering i gruppespillet.

Specifikke regler vedr. kills:

 • Kills der forekommer efter hele partyet er døde, tæller ikke.

 

 • Eksempel 1: Spiller A, B og C er alle døde. Spiller D står stadig. Hvis spiller A får et kill (pga et knock), så tæller det med i holdets samlede score.

 

 • Eksempel 2: Spillere A, B og C er alle døde.Spiller D knocker en modstander og bliver derefter selv skudt. Skulle den knockede modstander dø efter spiller D selv er død, så tæller det ikke med.

Party regler:

 • Begge hold har lov til at arbejde sammen, men man må ikke med vilje forårsage sin modstanders død eller påvirke sin modstanderens kamp negativt. Dette omfatter sabotage af strukturer, der forårsager faldskader eller andre negative indgreb i modstandernes gameplay. 
 • Forbryder et hold sig på ovenstående, så taber de det pågældende spil.


Generelle kommunikationsregler for kampe

 • Kommunikation ingame skal holdes på et sagligt niveau, og det påhviler holdkaptajnerne at stå for den generelle kommunikation. Dårlig opførsel, trusler og lignende bliver ikke tolereret.
 • Streaming af en kamp er altid tilladt så vidt den ikke bliver streamet af HLP.


Chikane

 • Under kampene er det strengt forbudt at chikanere modstanderen på nogen måde, det vil sige at chikane i spillet og ude for spillet er strengt forbudt.
 • Hvis der forekommer problemer, er det vigtigt at der bliver taget screenshots og andet materiale der kan bruges som bevis og dette skal sendes til crew.


Kommunikation

 • Hvert hold er som minimum pålagt at vælge en holdkaptajn, som håndterer al kommunikation mellem holdet HLP.
 • Hvert hold skal kunne kommunikere på HLP’s discord.

 

Server

 • Der spilles på EU server

 

Indberetning af resultater

 • Det er pålagt holdet at tage screenshot af det samlede antal kills efter hver kamp samt derefter at indberette det til crew på discord eller ved crew bordet. Sker dette ikke vil kampen blive spillet forfra eller begge hold vil blive taberdømt.
 • No shows - et hold: Hvis en modstander ikke møder op som aftalt, så skal man så vidt det er muligt have det bekræftet af crew. Derefter vil det udeblivende hold blive taberdømt.


Snyd

 • Det er ikke tilladt at bruge eksterne snyde programmer til at opnå et bedre resultat. Opdages en spiller i at snyde, så udelukkes spilleren og dens hold fra turneringen, samt udelukkes den enkelte spiller fra fremtidige event organiseret af HLP.


Sanktioner

 • Hvis et hold ikke dukker op til planlagt kamp, indgives der et no-show. Modtager et hold 2 no-shows vil de blive diskvalificeret fra turneringen.
 • Opdages en spiller i at snyde, så udelukkes spilleren og dens hold fra turneringen, samt udelukkes den enkelte spiller fra fremtidige event organiseret af HLP.
 • Opdages at hold i at snyde, så udelukkes spilleren og dens hold fra turneringen, samt udelukkes den enkelte spiller fra fremtidige event organiseret af HLP.