Regler og forældreinfo

Generelle regler

 • Deltagelse til Hobro Lan Party(HLP) forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for HLP, samt dansk og international lovgivning
 • HLP’s regelsæt kan ændres uden varsel, og vil derefter hurtigst muligt blive opdateret på hobrovikings.dk/LAN/Regler
 • Alle deltagere skal følge anvisninger fra HLPs crew
 • Vi påtager os intet ansvar for evt hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere.
 • Vi forbeholder os retten til at flytte på folk, for at plads optimere.
 • Vi gør opmærksom på at betalte billetter ikke refunderes - med mindre arrangementet bliver aflyst
 • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele eventet
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder HLP sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og området uden mulighed for refundering af evt. billet.
 • Hver billet til HLP er unik, og giver adgang for én person til eventet.
 • Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til eventet vil blive politianmeldt.
 • Deltagelse til HLP sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

 

Deltager pladser

 • Deltageren skal kunne have alt udstyr inden for egen plads (90x75cm)
 • Deltageren må ikke være til gene for sidemænd
 • Der er beregnet ét 230V udtag og ét netstik pr. deltager
 • Det er tilladt at medbringe egen stol (der vil være alm "cafeteria-stole" som man kan låne)
 • Højtalere er ikke tilladt
 • Overnatning foregår kun i de dertil indrettede soveområder
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/tasker, der skal tilsluttes strøm

 

Rygning

 • Rygning er forbudt indendørs.
 • Alt rygning foregår udendørs og udenfor matriklen
 • Disse regler indebærer også brugere af e-cigaretter, snus og lign.

 

Alkohol og stoffer

 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer under eventet
 • Møder man op i påvirket tilstand har crew ret til at nægte adgang til eventet
 • Indtagelse af alkohol uden for eventets område, og efterfølgende brug af soveområderne er forbudt
 • Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse. Og uden refusion af evt. billet.

 

Fotografering

 • Løbende under arrangementet bliver der taget billeder af gæster og aktiviteter
 • Dette omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder fra hallen
 • Hobro LAN Party forbeholder sig retten til at offentliggøre disse billeder, uden vederlag på foreningens hjemmeside og som del af reklame for kommende arrangementer
 • Skulle der være stødende/krænkende billeder, kan du kontakte bms@hobrovikings.dk for at få billedet fjernet.

 

Andet

 • Deltagere under 16 år, skal medbringe forældreunderskrift for at indtage energidrik under lanet
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs, eller udendørs i forbindelse med indgangen, samt andre steder, hvor folk er tæt samlet.
 • HLP forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele HLPs netværk samt internetforbindelse.
 • HLP har salg af slik, chips og sodavand etc. under hele eventet til rimelige priser.